Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Innovatie, verbinden, marketing

TOP Brabant heeft een eigen ondernemersvisie opgesteld voor de toekomst van toerisme en recreatie in Brabant.

De kern is dat ondernemers  de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen. Innovatie en vernieuwing van de sector is vooral een zaak van het bedrijfsleven zelf. Dat geldt ook voor de promotie en marketing. Al geldt dat voor een Brabantbrede aanpak er regie nodig is. 

Er is een lange versie en samenvatting beschikbaar.