Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Natuurpoorten en de Natuurnetwerk

TOP Brabant is de mede-initiatiefnemer tot het netwerk van natuurpoorten in Brabant. Een natuurpoort vormt de ingang van een bos- of natuurgebied waar de bezoeker de auto kan parkeren en vervolgens te voet, per fiets of te paard in het gebied kan gaan recreëren. Een  locatie moet tenminste aan de  volgende 5 basiscriteria voldoen:

  • Ligging binnen 300 meter van een natuurgebied met een bijdrage aan een betere zonering van het gebied (geleiden van bezoekersstromen en dus beïnvloeding van de aard en omvang  van het recreatief gebruik in en nabij het gebied);
  • Startpunt van diverse routestructuren. In elk geval is er een volwaardig wandelproduct aanwezig in de directe omgeving van de recreatieve poort en vormt de locatie een onderdeel van het fietsproduct in de regio. Andere vormen van routes zijn wenselijk, maar gelden niet als minimale eis (zoals ruiterroutes en skateroutes);
  • Goed bereikbare en ruime parkeermogelijkheden. Een poort biedt de bezoeker de mogelijkheid zijn/haar auto te parkeren en vervolgens te voet, per fiets of te paard het gebied te verkennen;
  • Aanwezigheid van een horecavoorziening, die het hele jaar open hoort te zijn;
  • Voldoende ruimte om informatie over het natuurgebied en de routes aan te bieden.

Visit Brabant heeft de kar getrokken en inmiddels is het netwerk van 30 poorten gereed (www.natuurpoorten.nl).

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De natuur in Brabant maakt onderdeel uit van het toeristisch-recreatieve product. Behoud en versterking is daarom van belang, Dat beseffen ook de ondernemers zich terdege. TOP Brabant zet zich in om met andere organisaties de doelstellingen t.a.v. de EHS in Brabant te realiseren. Daartoe is een gezamenlijk bod gedaan richting de provincie. TOP Brabant zet zich in om de komende 15 jaren 50 ha EHS te realiseren samen met de ondernemers. Dit laatste is alleen mogelijk als het samengaat met meer ruimte voor economie in en om de Brabantse natuur. Samen met de terreinbeherende organisaties wordt hiernaar gekeken. Zo is TOP Brabant betrokken bij de ontwikkelingen bij het Weidebad in Alphen-Chaam (augustus 2013)