Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Vrije tijd in hogere versnelling

Planologische procedures kosten veel tijd, gemiddeld zes tot zeven jaar. Een lange periode die vernieuwing in de sector bijna onmogelijk maakt. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel Brabant, Midpoint Leisure Boulevard en TOP Brabant blijkt dat de vertraging komt door een complex samenspel van factoren. Oorzaken liggen zowel bij ondernemer als gemeente.

Een planologische procedure vraagt om grondige voorbereiding.Het gehele proces moet sneller kunnen. Dat willen zowel overheden als ondernemers. TOP Brabant, KvK Brabant en Midpoint Leisure Boulevard zetten in op een verkorting tot gemiddeld 2-3 jaar. Voor dit proces hebben deze partijen de brochure vrije tijd in een hogere versnelling ontwikkeld als leidraad om de procedure te versnellen.  Hieruit blijkt dat er veel tijdswinst mogelijk bij het indienen van principe-verzoeken. Ook pleiten de organisaties voor het vastleggen van streefdata wanneer het proces afgerond moet zijn. Er zijn ook een drietal checklisten ontwikkeld.

TOP Brabant gaat graag met gemeenten aan de slag om deze ideëen verder te verwezenlijken.

Er is ook een uitgebreid achtergrond document beschikbaar dat de basis is geweest voor de brochure.