Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Peelbeleving in de Peelvenen

In het oosten van Brabant liggen  3 prachtige  peelrestanten; Mariapeel, Deurnesche Peel  en Nationaal Park de Groote Peel. In toeristisch opzicht  is hier nog veel winst te behalen.

De Mariapeel en Deurnesche Peel worden tesamen ook wel de Peelvenen genoemd.  TOP Brabant heeft voor deze gebieden samen met de ondernemers verenigd in de Peel Natuurlijk in april 2012 een sectorale visie geschreven. Deze visie vormde de basis voor notitie Peelbeleving in de Peelvenen, die door de bestuurscommissie Peelvenen is vastgesteld.

Recreatie en toerisme zijn één van de thema's opgenomen in het Landinrichtingsplan "Het Onverenigbare verenigd" uit oktober 2005.

In de visie van TOP Brabant en de bestuurscommissie wordt onder andere ingezet op Peeltroeven. Elke Peeltroef geeft een deel van het verhaal van de Peelvenen weer, alle Peeltroeven samen bieden de daadwerkelijke  Peelbeleving. Het idee van Peeltroeven is ook uitgewerkt voor de Groote Peel. 

De eerste Peeltroeven zijn gerealiseerd. Ondernemers en anderen in het gebied zoeken de kansen om het concept rondom de Peeltroeven verder uit te werken