Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Gemeente blijf bij je 'leest'

Steeds meer gemeenten spelen direct of indirect ‘ondernemertje’ over de ruggen van bedrijven in devrijetijdssector. In een brief vraagt TOP Brabant aandacht voor de horeca. Hier is in toenemende mate sprake van oneerlijke concurrentie.

Sportclub, theater, buurthuis of multifunctionele accommodatie herbergen steeds vaker een horecafaciliteit. Belemmeringen in het kader van de Drank- en Horecawet worden omzeild door de horeca onder in een horeca-BV (ook wel 'feest-BV' genoemd).

In de brief aan de gemeenten onderbouwen we dit verschijnsel met twee krantenberichten

De oproep is aan gemeenten waar zich deze situaties voordoen om besluiten/voornemens hierover terug te draaien dan wel te heroverwegen.