Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Samenwerken aan een duurzaam buitengebied

TOP Brabant houdt zich actief bezig gehouden met de economie en leeftbaarheid in het buitengebied van Brabant. 

TOP Brabant is één van de zogenaamde manifestpartners en wil waar mogelijk haar bijdrage leveren, samen met anderen zoals de agrarische sector (ZLTO). de natuurorganisaties (BMF, terreinbeheerders), waterschappen, Brabants bedrijfsleven (BZW) en particuliere grondeigenaren.

Gezamenlijk is een manifest 2011 opgesteld dat in 2011 aan de provincie is uitgebracht t.b.v. de provinciale verkiezingen. Voor de verkieingen in 2015 is wederom een manifest 2015 opgesteld.