Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


Gemeenten denk aan je ondernemers

Steeds meer gemeenten in Noord-Brabant bieden camperplaatsen aan die - al of niet gratis of tegen niet marktconforme tarieven- worden aangeboden. TOP Brabant is hierop tegen en heeft alle Brabantse gemeenten hierover een brief geschreven.

De kern van ons bezwaar is dat een gemeente geen recreatieondernemer moet (willen) zijn! Op recreatiebedrijven in de eigen gemeente dan wel in de regio zijn ook camperplaatsen beschikbaar. En indien de markt erom vraagt, zijn ondernemers uitstekend in staat het aantal camperplaatsen uit te breiden.

TOP-Brabant verwijst voor dit standpunt ook naar een brief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin ze ingaat op camperplaatsen in relatie tot de nieuwe Wet Markt en Overheid. De brief is gericht aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarmee indirect ook aan de Brabantse gemeenten  De conclusie is helder: het aanbieden van camperplaatsen door gemeenten is niet in overeenstemming met deze wet.