Activiteiten

TOP Brabant is initiatiefnemer van en levert inbreng en deskundigheid bij uitlopende activiteiten en projecten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant.

 


En visie binnen TOP Brabant

Horeca in het buitengebied in Brabant roept verschillende reacties op. Aan de ene kant is het een verrijking van het platteland en zorgt het voor economie en perspectief voor ondernemers. Aan de andere kant willen we niet overal alle vormen van horeca toestaan. De discussie concentreert zich vooral op het kunnen schenken van alcoholhoudende dranken en ondersteunende horeca.

Gemeenten zijn verantwoordelijk een visie op dit onderwerp met een vertaling naar beleid. Speciaal voor deze gemeenten hebben de partners van TOP Brabant een gezamenlijke visie opgesteld. RECRON, Koninklijk Horeca Nederland en VeKaBo zitten op één lijn.

Voor TOP Brabant is het van belang dat er gelijke kansen en voorwaarden zijn voor iedere ondernemer of het nu een recreatie- of horeca-ondernemer is of een agrariër die wil verbreding.

Klik op handreiking horeca buitengebied om de notitie uit 2011 te downloaden.

Hierin zijn twee opties uitgewerkt. Eén waarbij een mogelijkheid tot schenken van alcolholhoudende dranken alleen is voorbehouden aan als horeca bestemde locaties en één waarbij onder voorwaarden ook binnen andere bestemmingen mogelijkheden zijn. TOP Brabant pleit ervoor dat recreatief bestemde bedrijven volwaardige horeca mogelijk is. 

Diverse gemeenten hebben het advies van TOP Brabant inmiddels vertaald in beleid.